W.S Karoulias S.A

23rd klm N.R. ATHENS – LAMIA

14565, AG. STEFANOS – ATTICA

 

Georgia Karouki
Group Brand Manager

Τ : +30 210 8141801
F : +30 210 8141887
e-mail: gkarouki@karoulias.gr

Mavrikos Imports SA

7 Naxou Street
185 41 Kaminia – Pireaus

Phone: +302104813064
Fax: +3021014831505
E-mail: impexdep@mavrikosimports.gr
Contact: Mrs Maria Mavrikos

Legal Notice   |   Log in to graphic guideline